Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Galileo Tıp Teknolojileri olarak faaliyet alanlarımızla ilgili tüm hizmetlerde  -insan, altyapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal veriler için- bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak Bilgi Güvenliği Politikamızın temelini oluşturur.

Bu doğrultuda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamızın amacı;

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ,Galileo Tıp Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
• Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
• Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
• Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
• Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Ekibine rapor etmek ve Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi tarafından soruşturulmasını sağlamak.
• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
• Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
• Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
• Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Galileo Tıp Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş
Üst Yönetim Ve Çalışanları

Yardıma ihtiyacınız var mı? Bizimle sohbet edin