Marker Therapeutics

Türkiye’deki distribütörü olduğumuz Marker Therapeutics MTx.100 plazma adsorpsiyon kolonu, ARDS, sepsis, karaciğer yetmezliği, aşırı dozda ilaç, zehirlenme ve diğer enflamatuar  gibi yaşamı tehdit eden koşullar sırasında plazmadaki inflamatuar sitokinleri, metabolik atıkları ve toksinleri azaltır. Tek kullanımlık ve kullanımı kolay olan CE belgeli Marker Therapeutics’in MTx.100 plazma adsorpsiyon kolonu, Terumo BCT’nin Spectra Optia Aferez Sistemiyle birlikte kullanılmaktadır. Bu süreçte 18 yaşında veya daha büyük olan hastaları tedavi etmek için FDA’dan Acil Durum Kullanım İzni alınarak şu anda ABD, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ta, ağır hastalıklı COVID-19 hastalarında morbidite ve mortalite oranlarını iyileştirmede Marker Therapeutics MTx.100 plazma adsorpsiyon kolonunun yararını göstermek için klinik deneyler başlatılmıştır. İlk çalışmalar Marker Therapeutics MTx.100 plazma adsorpsiyon kolonunun yoğun bakımlarda kalma süresinin azalmasına, ventilasyon gereksinimlerinin ve mortalite oranlarının azalmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Yardıma ihtiyacınız var mı? Bizimle sohbet edin